สำนักงานทะเบียน ยินดีต้อนรับ

สมาชิกของสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย มี 3 ประเภท คือ

  • สมาชิกสามัญ
    ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ คพอ. หรือ ผู้ประกอบการที่แสดงความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญจำนวน 1 คน
  • สมาชิกสมทบ
    ได้แก่ ผู้สนใจทั่วไปที่แสดงความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์
    ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการบริหารเชิญเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลดจดหมายขอต่ออายุสมาชิก คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจในการประชุม คลิ๊กที่นี่


ติดต่อสำนักงานทะเบียน
ท่านสามารถใช้แบบฟอร์ม "ติดต่อสำนักงานทะเบียน" หรือติดต่อผ่านทาง
- โทรศัพท์: 0-2202-4547 โทรสาร: 0-2354-3427
- อีเมล์: info@atsme.org

 

ตรวจสอบสมาชิกภาพ

 

ขอรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน